28.8 C
New York
Friday, June 14, 2024

Buy now

spot_img

Understanding the Rice Leafroller and methods of extermination

Welcome to AgriSearch

Sau cuốn lá lúa: Understanding a Common Crop Pest

Đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalin) hại trên cây lúa

Sâu cuốn lá nhỏ, còn được gọi là Cnaphalocrocis medinalin, là một loài sâu nhỏ gây hại chủ yếu trên cây lúa ở Việt Nam. Chúng thường phát triển và gây hại nặng trong các giai đoạn quan trọng của cây lúa như lúa đẻ nhánh, lúa phân hóa đòng và trỗ. Để giúp bà con nông dân hiểu rõ hơn về loài sâu này và cách phòng trừ, Agri.vn sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế.

Vòng đời của sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalin)

Loài sâu cuốn lá nhỏ có một vòng đời trung bình kéo dài từ 30-35 ngày. Bướm sống từ 5-10 ngày, giai đoạn trứng kéo dài từ 3-5 ngày, sâu non sống trong khoảng 15-28 ngày và nhộng sống từ 6-10 ngày. Sâu non gây hại chiếm khoảng 15-28 ngày trong vòng đời của chúng, với sâu non tuổi 2-3 sẽ nhả tơ khâu mép lá cuốn lại để sinh sống, gây khó khăn trong việc phòng trừ. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại bằng cách ăn mô lá, làm giảm khả năng quang hợp của cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất.

Tập quán sinh sống và cách gây hại của sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Bướm của sâu cuốn lá nhỏ thường hoạt động vào ban đêm từ 9h tối đến sáng hôm sau. Bướm cái thích đẻ trứng ở những nơi có nhiều ánh sáng, đặc biệt là ruộng lúa có màu xanh đậm, rậm rạp gần các khu dân cư hoặc đường đi có bóng mát. Sâu non mới nở khá nhanh nhẹn, chúng bò khắp trên lá và chui vào lá non để ăn phần xanh, chỉ chừa lại lớp màng trắng mỏng. Sâu non tuổi lớn có khả năng nhả tơ và ăn phá suốt ngày đêm. Chỉ một con sâu có thể gây hại từ 3-5 lá. Như vậy, sâu cuốn lá nhỏ có khả năng tạo ra những tổn hại đáng kể đối với lúa.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ

Để hiểu rõ hơn về mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên cây lúa, ta cần xem xét một số yếu tố như thức ăn, thời tiết và thiên địch. Giống lúa nhảy nhiều chồi và có lá xanh đậm sẽ thu hút nhiều bướm đến đẻ trứng. Thời tiết cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sâu cuốn lá nhỏ, với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp là từ 25-29°C và trên 80% độ ẩm. Thiên địch của sâu cuốn lá nhỏ, bao gồm các loài ong, nấm và các loài ăn thịt có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng.

Biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa

Biện pháp canh tác, kỹ thuật

Việc duy trì vệ sinh đồng ruộng và làm sạch cỏ dại là một biện pháp quan trọng để kiểm soát sâu cuốn lá nhỏ trên cây lúa. Đồng thời, sử dụng phân bón sinh học cũng giúp cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cây lúa và giúp cây phát triển khỏe mạnh, từ đó hạn chế sự tấn công của sâu hại.

Biện pháp sinh học

Việc bảo vệ hoặc bổ sung thiên địch như ong mắt đỏ Trichogramma sp., nấm ký sinh và các loài ăn thịt sâu cuốn lá nhỏ là một biện pháp sinh học hiệu quả để kiểm soát sâu hại trên đồng ruộng.

Biện pháp hóa học

Nếu sâu cuốn lá nhỏ đã có mật độ cao và gây hại nặng trên cây lúa, có thể sử dụng các loại thuốc như Padan 95SP, Regent 800WP, Sumithion 50EC, Karate 2.5EC để phun thuốc vào giai đoạn tuổi 1-2 của sâu và phá bao lá trước khi phun để có hiệu quả tốt nhất.

Thời điểm phun thuốc thích hợp nhất

Thời điểm phun thuốc phụ thuộc vào sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, cũng như mật độ bướm và sâu cuốn lá nhỏ trên cây. Người nông dân cần quan sát đồng ruộng thường xuyên và tiến hành phun thuốc sau 5-7 ngày kể từ khi thấy mật độ sâu non tăng cao. Lưu ý rằng việc phun thuốc chỉ cần thiết trên những diện tích có mật độ sâu non đạt ngưỡng phòng trừ từ 20 con/m2 trở lên.

Bằng việc áp dụng các biện pháp phòng trừ và kiểm soát sâu cuốn lá nhỏ, bà con nông dân có thể bảo vệ và tăng năng suất của cây lúa trước sự tấn công của loài sâu này.

Thank you so much for taking the time to read this article! We greatly appreciate your support and interest.

If you enjoyed this content and would like to stay updated with future articles, we invite you to follow our blog via email subscription. By subscribing, you will receive notifications whenever new articles are published, ensuring that you never miss out on any interesting topics.

Additionally, you can also follow us on our Facebook fanpage to receive regular updates and engage in discussions with fellow readers. We would love to hear your thoughts and feedback!

For those who prefer visual content, we also have a YouTube channel where we share insightful videos on various subjects. By subscribing to our channel, you’ll gain access to exclusive videos and be notified whenever new content is uploaded.

Thank you once again for your support, and we hope to connect with you through email, Facebook, and YouTube. Stay tuned for more exciting content!

Frequently Asked Questions

  1. What is the scientific name of the rice leafroller?
  2. The scientific name of the rice leafroller is Cnaphalocrocis medinalin.

  3. What are the morphological characteristics of the rice leafroller?
  4. The rice leafroller has a body length ranging from 8-12mm, with a wingspan of 19-23mm. The wings have a yellowish background color with a dark brown border and three brown stripes.

  5. What is the life cycle of the rice leafroller?
  6. The life cycle of the rice leafroller is approximately 30-35 days. The eggs hatch in 3-5 days, and the larvae go through a growth stage of 15-28 days. The pupal stage lasts for 6-10 days, and the adults live for 5-10 days.

  7. What are the habits and harmful effects of the rice leafroller?
  8. The adult moths are active during the night, while the larvae feed on the green tissues of the rice leaves, leaving behind white membranous layer. The damage caused by the rice leafroller affects the photosynthetic capacity and reduces the growth and yield of the rice plants.

  9. What are the control measures for the rice leafroller?
  10. The control measures for the rice leafroller include cultural and biological methods, such as maintaining clean fields and using biological agents for pest control. Chemical methods can also be employed, using insecticides like Padan, Regent, Sumithion, and Karate.

Emilia Chaney
Emilia Chaneyhttps://agrisearch.net
My name is Emilia Chaney. I'm a social girl from Romania with a big smile and 3 passions: Agriculture, Travel and Social Media. I try to make this blog practical, full of great advice and inspiring ideas.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles